Foto

Vážení kolegové,

společnost BAXTER CZECH spol. s r. o. si Vás srdečně dovoluje pozvat na

9. sympozium o peritoneální dialýze pracovišť Čech a Moravy "Czech PD Day" a 2. partnerský den s ČNS

s mezinárodní účastí, které bude zaměřeno na zkušenosti a doporučení v léčbě PD. Toto sympozium se bude konat v hotelu Clarion v Olomouci dne 25. 3. 2015.

Byli bychom rádi, kdybyste přijali toto pozvání. Podrobné informace o programu, registraci a místě konání akce naleznete na těchto stránkách www.pdday2015.cz. Průběžně zde bude aktualizována i zbývající kapacita míst pro účastníky.

Termín pro zaslání přihlášky
byl prodloužen do 15. 3. 2015

Na setkání s Vámi se těší

Jiří Michalík a Jana Kolářová
BAXTER CZECH spol. s r. o.
Karla Engliše 3201/6, Praha 5, 150 00